Effektrör vänder sig såväl till privatpersoner som till fastighets-bolag och bostadsrättsföreningar och arbetar med allt inom VVS. Många av de entreprenader vi utför kräver expertkunskap och hög kvalitet.

Bostadsrättsföreningar & privatpersoner

 • Köks- och badrumsinstallationer
 • Kompletta badrumsrenoveringar
 • Gasarbeten
 • Vatten-, avlopp- och värmesystem
 • Rening av värmesystem

Fastighetsföretag

 • General- och totalentreprenader
 • Hyresgästanpassning
 • Serviceavtal
 • Känsliga miljöer

Vi är licensierade och utför bland annat arbeten inom:

 • Kylanläggningar
 • Klimatanläggningar
 • Serverrum
 • Rening av värmesystem
 • Vatten
 • Avlopp
 • Fjärrvärme/kyla
 • Gas
 • Svetsningar
 • Värmepumpar