Referenser – Statens fastighetsverk

Vi har ramavtal och har utfört entreprenader på många av Stockholms kända platser. Ett urval av de projekt vi arbetat kan ni läsa om här:

Vasamuseet

Vi medverkade vid en entreprenad där klimatanläggningen byggdes om.

Stockholms slott

På slottet har vi deltagit i flera entreprenader. Här är utseende och säkerhet avgörande. I slottsmiljön ska ursprunget bevaras och här kan man inte låta modern teknik synas, vilket ibland ställde höga krav på vår problemlösningsförmåga.

Kvarteret Krubban

Kvarteret Krubban på Östermalm är ett kvarter med bebyggelse från tre olika epoker. Här var vi delaktiga i entreprenad på bland annat stallet som blev en förskola.

Eftersom stora delar av kvarteret är klassat som ett byggnads-minne så var detta något vi fick ta i beaktning vid val av material och arbetssätt.

Vi arbetar även med andra fastighetsägare i Stockholm som SEB:s fastighetsbestånd, AMF, Fabegé och många andra större byggnadsfirmor och privata aktörer.

Referenser – Vasakronan

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi har ramavtal och har utfört entreprenader hos dem sedan de ägdes statligt. Ett urval av de projekt vi arbetat kan ni läsa om här:

Telefonfabriken

Kvarteret Telefonfabriken var en entreprenad där vi var med och hyresgästanpassade lokalerna. Lokalerna rymmer numera Försäkringskassan.

Radhusområdet Blåmannen

På taket av Vasakronans huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 56, ligger radhusområdet Blåmannen. Vi har planerat och byggt VVS-lösningar i området.