02

Björnbergsgruppen expanderar

Björnbergsgruppen etablerar sig i Södertälje genom förvärv av Björklunds Rör Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget Evolver Investment Group som stark ägare, har den 1 januari förvärvat Björklunds Rör i Södertälje. I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som Mälardalens ledande VVS- och industrirörinstallatör. Björklunds Rörs VD och tidigare ägare, Krister Normann, inträder i samband med affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i den operativa ledningen. Pressmeddelande
Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen har knutit till sig Stefan Ring, tidigare VD för Rörkompaniet. Ring tillträder en ny befattning som affärsområdeschef med ansvar för koncernens expansion i det norra och västra Mälardalsområdet. Han inträder samtidigt som delägare i Björnbergsgruppen. Pressmeddelande

Björnbergskoncernen är en totalinstallatör inom VS och industrirörs branschen som idag består av 4 st. produktionsbolag, AB C J Björnberg, Birka Rör, Effektrör AB och Björnbergs Industri AB, Björklunds Rör AB. Företagen är huvudsakligen verksamma i Mälardalen men verkar även nationellt och även utanför Sveriges gränser. Koncernen har sitt huvudkontor i Västberga/Stockholm. Koncernen befinner sig i en expansionsfas varför vi söker intressanta och företagsamma medarbetare som vill vara med att fortsätta bygga verksamheten till en ansvarsfull och kompetent ”rörfirma” samt gillar att ta tag i utmaningar. På vår önskelista står idag kalkylator, projektledare/arbetsledare och inköpare för produktionsbolagen inom koncernen. Vi söker även duktiga VS montörer och svetsare. Möjlighet till karriär inom koncernen finns.
För mer information ring: Patric Lindberg 070-992 67 00
Ansökan sänds per mejl till: info@bjornbergs.se
Alternativt per post till: Förvaltningsaktiebolaget C J Björnberg, Västberga Allé 36B, 126 30 Hägersten.

Björnbergsgruppen expanderar