Arbetsområde

Företaget har sitt säte i Västberga och vi arbetar i hela Storstockholm.

Kundvård

För oss är nöjda kunder högsta prioritet. Vi har fokus på god kundvård och alla våra medarbetare är engagerade och arbetar för att du som kund skall bli nöjd med vårt arbete.

Kompetens och erfarenhet

Våra licensierade montörer är alla utbildade i Branschregler säker vatteninstallation. Dessutom har de lång yrkeserfarenhet och är självgående. Vi kan erbjuda våra kunder direktkontakt med våra montörer, vilket gör att vi kan ge snabb och säker service i alla lägen.

Miljöpolicy

Prioritera miljöarbetet och integrera detta i styrningen av Effektrör.

Ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan.
Välja teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper.
Samverka med beställare och leverantörer i vårt miljöarbete.
Följa kraven i miljölagstiftningen.

Kvalitetspolicy

Effektrör arbetar affärsmässigt och för kundens bästa
Kunderna känner att de bemöts väl och informeras tillräckligt
Vi är väl insatta i kundernas verksamhet och utvecklar rutiner tillsammans med dem för att bättre tillgodose deras behov.
Kunderna och allmänheten uppfattar kvaliteten i verksamheten som ständigt förbättras.

Personalen är kompetent och engagerad.